پروژه ها و گالری - پروژه کاخ سعدآباد

پروژه کاخ سعدآباد


توضیحات پروژه

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برای حمل و نقل بازدیدکنندگان به خودروهای جمعی برقی مجهز است

روزانه حدود ۱۵۰۰ نفر در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با خودروهای برقی جابه جا میشوند.

به گزارش روابط عمومی سعدآباد؛ به منظور حفظ آرامش محیط در باغ ۱۱۰ هکتاری سعدآباد، احترام به شئونات بازدیدکنندگان و پیشگیری از آلودگی های صوتی و آلودگی هوا،  مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به ۸ دستگاه خودروی برقی جهت جابجایی بازدیدکنندگان و دو دستگاه موتور برقی گشت حفاظت مجهز میباشد.

دستگاه های مذکور ساخت ایران بوده  و با  قدرت ۵/۷ کیلو وات، قابلیت جابجایی ۱۴ نفرمسافر، درشیب های باغ سعدآباد را دارند.

طراحی به منظور گردش توریستی، و سهولت استفاده از دیگر ویژگی های خودروهای الکتریکی مجموعه سعدآباد است که همه روزه، هماهنگ با ساعت کاری سعدآباد در سرتاسر این مجموعه فعالیت میکنند.

دستگاه برقی VIP ، برای جابجایی اختصاصی نیز به زودی به این مجموعه افزوده خواهد شد.

یادآور میشود از آبان ماه سال ۱۳۹۶، به دستور مدیریت مجموعه سعدآباد،  به منظور حفظ آرامش محیط و بازدیدکنندگان ، هرگونه استفاده از خودروهای شخصی در ساعات کار مجموعه ممنوع گردیده و هم اکنون تنها خودروهای برقی و خودروهای تشریفات سعدآباد مجاز به تردد در ساعات فعالیت موزه ها می باشند.