پیشنهاد ایده یا طرح

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, jpeg, png, pdf.
    1. کپی مدارک شناسایی و مدرک تحصیلی ایده دهنده و رزومه تیم کاری 2. تصویر مجوزها،گواهی اختراع، گواهی نامه¬ها و ... (در صورت وجود)