پروژه ها و گالری - اخبار خراسان رضوی/آریا خودرو مشهد مقدس

اخبار خراسان رضوی/آریا خودرو مشهد مقدس


توضیحات پروژه

آریا خودرو سیمای سبز مشهد مقدس شرکت آریا خودروی سیمای سبز با ۲۶ سال سابقه تولید و با بهرهگیری از نیروهای متخصص داخلی و تکنولوژی روز دنیا در راستای توسعه ملی . سلامت عمومی. بهبود بخشیدن محیط زیست . ایمنی و آسودگی خاطر برای مشتریان خود گام برمیدارد. با آریا پاک و ایمن برانید.