پروژه ها و گالری - لوح تقدیر شورای اسلامی شهر تهران از شرکت آریا