پروژه ها و گالری - لوح تقدیر هشتمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری و حمل و نقل ترافیک