پروژه ها و گالری - پروژه بازار بزرگ تهران،تنها پروژه حمل و نقل عمومی پاک در کشور

پروژه بازار بزرگ تهران،تنها پروژه حمل و نقل عمومی پاک در کشور


توضیحات پروژه

این پروژه یکی از بزرگترین و موفق ترین پروژه های حمل و نقل پاک در سطح کشور می باشد که با پوشش دهی محدوده بازار بزرگ تهران، مسافران را در محدوده خیابانهای باب همایون، ناصر خسرو، صوراسرافیل و پانزده خرداد جا بجا می نماید. پروژه بازار بزرگ تهران با جابجایی بیش از ۲۵ هزار مسافر در روز، نقش عظیمی را در عبور و مرور مسافران، ایجاد نظم کلی درعبور و مرور این محدوده و کاهش چشمگیر آلودگی صوتی و هوا داشته است.
این پروژه توسط ۷۰ دستگاه خودروی الکتریکی ساخت گروه آریا خودرو می باشد که همگام با حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی در صنعت حمل و نقل پاک و اشتغالزایی کشور غزیزمان ایران ایفا کرده است بطوریکه تعداد ۹۰ نفر بطور مستقیم و ۲۰۰ نفر بطور غیر مستقیم در این پروژه مشغول به خدمت رسانی به شهروندان محترم می باشند.