پروژه ها و گالری - پروژه نمایشگاه بین المللی تهران

پروژه نمایشگاه بین المللی تهران


توضیحات پروژه

نمایشگاه بین المللی تهران یکی از مجموعه های عظیم و پر بازدید در طول سال می باشد که با پیشبینی و تامین خودروهای الکتریکی این شرکت در حوزه حمل و نقل پاک، باعث تسریع و آسودگی رفت و آمد بازدیدکنندگان محترم این نمایشگاه گردیده است.